Klub Raba Wyżna w Chicago

www.klubrabawyzna.us

icon_home
icon_email

Search:

logow1
Koło# 26 przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce

Historia Klubu Raba Wyżna w Chicago 1971-2011

     Klub Raba Wyżna w Ameryce Północnej został założony 5 września 1971 r. Głównym celem założenia Klubu była pomoc dla Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rabie Wyżnej. Pierwszym prezesem Klubu była Teresa Gardner, która sprawowała urząd przez pierwsze osiem lat istnienia Klubu. Jej następcą został Jan Kanty Czyszczoń, piastujący funkcję prezesa od 1980 do 1996 r. Od 1997 r. do 2009 prezesem byl Stanisław Grochal. Od kilkunastu lat funkcję honorowego kapelana pełni Jego Eminencja ks. kardynał Stanisław Dziwisz, obecny Metropolita Krakowski, a honorową prezesurę dzierży troje pierwszych prezesów oraz Czesław Latawiec i Jan Bochnak.
     W historii Klubu można wyróżnić cztery okresy. W latach 1971 do 1975 Klub działał jako samodzielna organizacja. Od 1975 do 1984 r. Klub należał do Związku Podalan w Północnej Ameryce jako Koło nr 26. W 1985 r. Klub powrócił do samodzielnej działalności i został zarejestrowany w stolicy stanu Illinois Springfield jako niezależna organizacja. W roku 1992 Klub przystąpił do Związku Klubów Polskich, którego członkiem pozostwał do marca 2006 r. Wiosną 2006 roku powróciliśmy ponownie do Związku Podhalan jako Koło nr 26.

     W ciągu 35 lat swego istnienia klub prowadził działalność charytatywną na rzecz kościołów, szkół i przedszkoli, szpitali i ośrodków zdrowia, zespołów regionalnych i sportowych oraz straży pożarnych z terenów Raby Wyżnej, Rokicin Podhalańskich, Skawy, Spytkowic, Bielanki, Rabki i Sieniawy. Kilkakrotnie klub wspomagał osoby chore i w trudnych sytuacjach losowych - w Polsce i w Chicago. Klub przeznaczał również fundusze na kościoły na Białorusi. Łączna kwota przekazana od momentu założenia do chwili obecnej znacznie przekroczyła sumę $100.000. W ostatnim okresie największe wsparcie Klubu otrzymało Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rabie Wyżnej. W 2002 r. przekazano na ten cel sumę $10.000.  W dniu 1 września 1999 roku przy Klubie Raba Wyżna należącym wówczas do ZKP założona została drużyna piłkarska o nazwie Montrose Deli - Orkan II Raba Wyżna, która przez sześć lat uczestniczyła w rozgrywkach Polskiej Ligi Piłkarskiej w Chicago odnosząc kilka znaczących sukcesów. Głównym sponsorem drużyny byli właściciele delikatesów Montrose-Cicero Deli państwo Halina i Stanisław Urbaniakowie, znani ze swej szczodrości biznesmeni wśród Polonii, a drugim sponsorem był nasz klub, który w ciągu kilku lat przekazał prawie $10.000 na utrzymanie tej drużyny. Jesienią 2005 roku drużyna zmieniła sponsora oraz nazwę na Arka Chicago i jest obecnie czołową drużyną Okocim Soccer League - dawnej Polskiej Ligi Piłkarskiej.

Obchody 35-lecia
     Uroczystości 35-lecia zainicjowano Mszą św. odprawioną o godz. 13.00 w dniu 10 września 2006 r. w obecności kilkuset wiernych w kaplicy Jezuickiego Ośrodka Milenijnego, podczas której miało miejsce poświęcenie nowego sztandaru Koła nr 26.Msza św. rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego Koła nr 26 z chorążym Grzegorzem Jaskowiakiem, Heleną Bochnak i Renatą Obacz w asyście pocztów sztandarowych Związku Podhalan - chorąży Józef Pępek oraz Koła nr 53 Parafiii Klikuszowa - chorąży Wacław Piłat, po którym słowo wstępne wygłosił ojciec Jezuita Paweł Kosiński. Ujmujące kazanie wygłosił koncelebrujący Mszę św. wraz z nim ojciec Wacław Lech - kapelan Związku Podhalan. Po kazaniu ojciec Wacław poświęcił nowy sztandar koła, który z czcią ucałowali członkowie zarządu. Na zakończenie mszy przemówili Stanisław Grochal - prezes Klubu Raba Wyżna oraz Stanisław Zagata - prezes Związku Podhalan. Prezes Grochal podziękował za 35 lat pracy wszystkim członkom, podkreślając szczególną rolę 14 założycieli klubu z byłym długoletnim, a obecnie honorowym prezesem Janem Kantym Czyszczoniem oraz jego małżonką Marią. W tym gronie prezes wspomniał o wielkiej roli Jego Eminencji Metropolity Krakowskiego, ks. kardynała Stanisława Dziwisza, który od ponad 10 lat jest honorowym kapelanem klubu i wraz ze śp. Jego Świątobliwością Ojcem Św. Janem Pawłem II stanowił duchowe wsparcie w działaniach i decyzjach klubu. Prezes przypomniał również pewne wspaniałe wydarzenie z ostatniej wizyty Ojca Św. w Polsce, kiedy to przed samym odlotem do Watykanu zdążył przelecieć helikopterem nad Rabą Wyżną, miejscem urodzenia swego sekretarza i pobłogosławić Gimnazjum nr 1 jego imienia. W swym krótkim wystąpieniu prezes odniósł się również do historii klubu, a także roli młodych członków, których zadaniem będzie dalszy rozwój klubu. Na zakończenie prezes Grochal podziękował wszystkim członkom, sympatykom oraz zaprzyjaźnionym klubom i kołom. Zaprosił również wszystkich obecnych na obchody uroczystości związanych z wmurowaniem urny z ziemią i prochami z miejsc męczeństwa Polaków w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu w Niles. Obchody odbyły się 17 września 2006 r. o godz. 12.30 Mszą św. w Bazylice św. Jacka, skąd urna została przewieziona na lawecie na cmentarz Św. Wojciecha w Niles, gdzie dalsze uroczystości o godz. 14.30 poprowadził   ks. biskup Tomasz Paprocki. Zakończeniem całej ceremonii był donacyjny obiad o 16.00 w sali bankietowej Lone Tree Manor pod adresem 7730 N. Milwaukee Ave.
     Po wystąpieniu prezesa Grochala głos zabrał prezes Związku Podhalan Stanisław Zagata, który z radością ogłosił powrót Koła nr 26 do Związku po kilkunastoletniej nieobecności. Wspomniał on również o zasięgu działalności Związku na świecie i podobnie jak księża celebrujący Mszę św. podkreślił bardzo ważną rolę jedności wśród nie tylko Podhalan, ale i całej Polonii oraz znaczenie pielęgnowania rodzimej kultury i tradycji. Prezes Zagata wyraził podziękowania i złożył życzenia na przyszłość. Kolejnym wydarzeniem wieńczącym obchody 35-lecia była zabawa Koła nr 26, która odbyła się 23 września 2006 roku o godz. 8 wieczorem w Sali ZKP pod adresem 5835 W. Diversey w Chicago.

Obchody 40-lecia

[Home] [Historia] [40-Lecie] [Zarzad] [Informacje] [Galeria] [Linki] [Kontakt]

Klub Raba Wyżna w Chicago 2010. All Rights Reserved. Developed by Wojciech J. Zębala c/o SGSI